Historiek

De website http://www.decoeneartvillage.be  is de sleutel die u toegang tot de meubeldesign- productie van “De Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene” tussen ca 1900 en 1975 verleent. De website wil het De Coenemeubeldesign zijn eigen afrit aan de digitale snelweg -het internet – geven. De domeinnaam, verkregen op 13 december 2000, verwijst naar de metafoor voor de virtuele stad De Coene, gelanceerd n.a.v. de De Coenetentoonstelling (sept. 1999) in het Maison Picarde te Mouscron (zie artikel in Het Volk en Het Nieuwsblad). Hiermee werd einde 2000 de ± 100 000ste Belgische domeinnaam toegekend.

De virtuele stad, van ca. 75 000 inwoners, bestaat uit drie concentrische cirkels die de drie stijlperioden, van telkens een kwarteeuw, van de De Coeneproductie weerspiegelt.

De beginperiode (1900-1925):

In deze eerste kwarteeuw werden naast de Europese neostijlen de art-nouveau en de arts-and- crafts geproduceerd. Duiding bij deze periode kan u in een artikel van het kunsttijdschrift Vlaanderen (nr. 296 van juni 2003; zie website http://www.kunsttijdschriftvlaanderen.be ) vinden onder de titel: “De ‘American Dream’ van Jozef De Coene te Kortrijk. Meubeldesign uit het eerste kwart van de twintigste eeuw.” Noël Hostens (informatie: hostens.noel@skynet.be).

De tweede periode (1925-1950):

Deze periode is al vrij goed gekend als de art-decoperiode van het interbellum. Heel wat duiding hebben we kunnen opmaken na de Zomertentoonstelling van 2001 “De Coene in De Panne” (zie De Panne-leeft 2001: catalogus, 2002: nabeschouwingen en de website http://www.depanne.be ). Ook de vzw Interbellum o.l.v. Norbert Poulain verricht opzoekingswerk omtrent het meubeldesign in deze periode ( zie recente website: www.interbellum.org ).

De naoorlogse periode (1950-1975):

Deze modernistische periode is nog door velen gekend, bijvoorbeeld via de Expo van 1958 in Brussel (zie jaarboek Art De Coene nr 4 van 2003). Tijdens deze kwarteeuw werden door De Coene ook voor de Amerikaanse firma Knoll meubelen in licentie gemaakt (zie de catalogus van de Lentetentoonstelling te Antwerpen ‘Van Moderne Makelij 1952-1977, De Coene’ en de website www.knoll.com van het Knollmuseum te New York).

Sinds de tentoonstelling ‘Retrospectieve De Coene’ (18/11-10/12/95) in het ‘Bouwcentrum Pottelberg Kortrijk’ (zie catalogus en kunstmap ‘De Coene’) worden de De Coene archieven verzameld en beheerd. Bestaande De Coenemeubelen en interieurs worden geïnventariseerd. De verzameling, het beheer en de inventarisatie blijven levendig door de opmaak van kunstborden waarmee tentoonstellingen worden opgezet. Bij de tentoonstellingen horen catalogussen (in het Frans “Terroir” van Mouscron en in het Nederlands “De Panne-leeft”) die reeds wat duiding geven bij de meubeldesignproductie van de firma De Coene uit Kortrijk (1900-1975). Deze catalogussen zijn te koop/ te verkrijgen bij de cultuurdiensten van Mouscron en De Panne.