tentoonstellingen

Expo Meubeldesign De Coene in K-Trolle Roeselare
Artikel: De Weekbode, Krant van West-Vlaanderen, vrijdag 11 augustus 2017, pagina 27, Koen Kerkaert.

In het weekend van vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 augustus 2017 stelt Noël Hostens zijn uitgebreide collectie designmeubels, esthetische collages en archieven van het De Coene-erfgoed tentoon in kunstencentrum K-Trolle.

Noël Hostens (68), burgerlijk ingenieur-architect, is sinds 1995 een gepassioneerd verzamelaar van alles wat met het nalatenschap van De Coene-design te maken heeft en organiseerde ondertussen al heel wat tentoonstellingen omtrent deze unieke Belgische topdesigner. “Jozef De Coene was een ondernemer die met zijn kunstenaarsbloed de kwaliteit en het aanzien van meubels uit ons land naar een hoger niveau heeft getild”, aldus Noël, die zijn passie niet onder stoelen of banken kan steken. “Hij was de nieuwe lichting telkens een paar jaar voor.”

Expo 35

“De firma De Coene stelde in de jaren dertig ruim 3.000 mensen te werk. Na een dipje tijdens de oorlogsjaren waren ze tussen ’50 en ’70 opnieuw heel succesvol. Op de expo ’35 in Brussel hadden ze trouwens een eigen paviljoen waar hun interieur exclusief aan gewijd was. Vanaf 1954 produceerden ze ook meubelen voor de Amerikaanse firma Knoll, in licentie”.
De tentoonstelling omvat vier aspecten van het De Coene-erfgoed. “De meubels zijn één ding”, aldus Noël. “Bij de verschillende stoelen die tijdens het K-Trolle-weekend te bezichtigen zijn, kun je de verschillende kunststromingen terugvinden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een beperkt aantal De Coene-archieven waaronder toonzaalfoto’s, catalogi, tekeningen en aquarellen. Ten derde gaat het over archi-scenografische borden of collages die op virtuele wijze een overzicht geven over wat de firma De Coene tussen 1900 en 1975 heeft geproduceerd. Tenslotte is het ook de bedoeling om met geïnteresseerden van gedachten te wisselen over het De Coene-erfgoed. We houden hier al twintig jaar informatie over bij. Daarom nodigen we bezoekers uit om foto’s of documenten mee te brengen van eventuele De Coene-meubelen.

Expertise

Door de jarenlange expertise kunnen we mensen duiding geven of hun interieur daadwerkelijk door de firma De Coene werd geproduceerd. In de 20ste eeuw waren immers heel wat West-Vlaamse meubelfirma’s en designers die in dezelfde geest van deze onderneming werkten. Gekende architecten zoals Huib Hoste en Joseph De Bruycker waren in onze provincie en in Roeselare actief. Op 11, 12 en 13 augustus kun je telkens tussen 16u en 23u deze unieke collectie in kunstencentrum K-Trolle in de Scharestraat 20 bezichtigen. Noël geeft graag een woordje uitleg. De toegang is gratis. Meer info: hostens.noel@skynet.be of 0496/ 259 169.

Aan Vrienden en Documentalisten van het ‘De Coenemeubeldesign Kortrijk 1900-1975’

Geachte,

Betreft: De_CoeneTentoonstelling-Roeselare-K_Trolle-Weekend-11&12&13augustus2017.

In het Roeselaarse Kunstencentrum K-TROLLE heeft op
-vrijdagnamiddag 11 augustus, 16-23 uur,
-zaterdagnamiddag 12 augustus, 16-23 uur,
-zondagnamiddag 13 augustus, 16-23 uur,
een De Coenemeubeldesign tentoonstelling plaats, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd.

Adres: K-TROLLE vzw, Scharestraat 20, 8800 Roeselare, Tel.: 0474 30 61 73, www.k-trolle.be ; jurgen.lievens1@telenet.be,

Vorig jaar konden wij met de twee kunstlocaties van Jurgen Lievens, Art-Street 51 en K-Trolle, kennis maken om een De Coenetentoonstelling in te richten.

Dit jaar wordt de volledige kunstruimte van K-Trolle gebruikt voor het De Coenemeubeldesign (1900-1975).

De tentoonstelling behelst vier aspecten van het De Coene-erfgoed.

a) De Coenemeubelen.

De Coenemeubelen zullen op de tentoonstelling te bewonderen zijn, waarvan een aantal die niet eerder bekend waren.

Thierry Samyn stelt opnieuw zijn PHILIPS radio uit de jaren dertig ter beschikking. De firma De Coene produceerde in de jaren dertig voor Philips-Eindhoven duizend radiokasten per dag.

Vorig jaar stonden er in K-Trolle een zestal De Coenestoelen, nu brengen wij er een twintigtal mee (zie overzicht De Coenestoelen).

b) De Coene-archieven.

Een beperkt aantal waardevolle De Coene-archieven, waaronder toonzaalfoto’s, catalogi, tekeningen en aquarellen zullen getoond worden.

c) Archiscenografische borden of collages van 50 x 70 cm en van 70 x 100 cm.

Een groot aantal collages, didactisch-esthetische informatieborden, worden opgehangen.

Hierdoor wordt op een virtuele wijze een overzicht gegeven van wat de firma De Coene tussen 1900 en 1975 heeft geproduceerd.

d) De Coene big data.

Wij houden gedurende reeds meer dan twintig jaar informatie over het De Coene-erfgoed bij. Hierdoor is het mogelijk met personen die een bezoek brengen aan de tentoonstelling hierover van gedachten te wisselen. Aan wie een vraag over een of ander De Coenemeubel, De Coene-ensemble of De Coene-interieur heeft kunnen wij met de hulp van de opgeslagen informatie een antwoord geven.

Wij nodigen daarom de bezoekers aan de tentoonstelling uit foto’s of documenten mee te brengen van hun eventuele De Coenemeubelen. Ook wanneer de meubelen niet door De Coene werden geproduceerd, kan hierover duiding worden gegeven. Immers in de 20ste eeuw waren in West-Vlaanderen heel wat meubelfirma’s en designers actief die meubelen in de geest van de firma De Coene produceerden. In het bijzonder waren de gekende architecten Huib Hoste en Joseph De Bruycker in onze provincie en in Roeselare actief (Het Binnenhuis). In Izegem waren er bijvoorbeeld de meubelfirma’s Vandewalle en Clarysse, in Kortrijk Meubelen Deconinck en in Brugge de Kunstwerkhuizen Claeys (Zonnekemeers).

Dit jaar is Marcel Clarysse, van de meubelfabriek Clarysse uit Izegem, op 82 jarige leeftijd overleden. Gedurende twintig jaar hebben wij samengewerkt om het De Coene-erfgoed en dat van andere meubelfabrieken, zoals Vandewalle en zijn eigen fabriek Clarysse in Izegem, te inventariseren. Marcel Clarysse was de laatste nazaat van een hele generatie meubelmakers Clarysse uit Izegem. Van deze Clarysse’s waren enkelen naar Parijs geweest om daar de meubelstiel te leren. Zoals nog veel meubelfabrieken kochten zij houtproducten bij de firma De Coene in Kortrijk, multiplex. Hiervan zijn in zijn archieven De Coenedocumenten bewaard. In het bijzonder hadden zijn grootouders, de familie Gilleman uit Brugge, een offerte (devis) van de firma De Coene op 20 januari 1932 ontvangen voor de levering van enkele De Coene-ensembles. Dergelijke De Coenedocumenten zijn uiterst zeldzaam. Marcel Clarysse volgde zijn opleiding van interieurarchitect aan het Sint-Lucasinstituut te Gent, waar hij onder andere van professor Léonce Dekeijser (tussen 1948 en 1951 De Coenemedewerker) les had gekregen. Zijn studies vervolledigde hij aan het Sint-Lucasinstituut te Schaarbeek. Tot de laatste weken voor zijn overlijden was Marcel Clarysse nog druk bezig met het inventariseren van de documenten van de meubelfirma Clarysse, die hij allemaal digitaliseerde. Bij deze inventarisatie horen tekeningen van zijn oom die in de jaren dertig prachtige meubelen in de art deco/modernistische stijl ontwierp.

KUNSTHISTORISCH OVERZICHT.

Het De Coenemeubeldesign van 1900 tot 1975 wordt qua stijl in drie kwarteeuwen onderverdeeld.

 1. De Eerste Periode 1900 tot 1925, DE ART NOUVEAU.
 2. De Tweede Periode 1925 tot 1950, DE ART DECO.
 3. De Derde Periode 1950 tot 1975, HET DESIGN.

Maar deze indeling voldoet niet om de meubelproductie in deze drie perioden te duiden. Vandaar dat wij de respectievelijke perioden nog beter benoemen qua stijl.

In de Eerste Periode duurde de eigenlijke Art Nouveau slechts van 1900 tot 1910. In deze eerste periode kwam ook de ARTS AND CRAFTS stijl ruim aan bod en ook de NEO-FRANSE STIJLEN.

In de Tweede Periode dienen wij de Art Deco in drie subperioden in te delen om de De Coeneproductie te kunnen duiden.

-De vroeg art deco periode, 1925 tot 1930.
-De hoog art deco periode, 1930 tot 1937.
-De laat art dceo periode, 1937 tot 1950.

Soms wordt bij meubelen uit de laat art deco periode het begrip Modernisme (of Nieuwe Zakelijkheid) aan toegevoegd.

In de Derde Periode zijn er de Modernistische De Coenemeubelen, fifties stijl en sixties stijl genaamd.

Maar De Coene produceerde in de derde periode (vanaf 1954) in licentie ook de modellen van de Amerikaanse firma KNOLL. Deze modellen waren door Mies Van der Rohe, Harry Bertoia, Eero Saarinen, Ilmari Tapiovaara… en vele andere wereldberoemde designers ontworpen.

In de laatste periode produceerde De Coene, en dit was zeker geen onbelangrijke productie, nog steeds meubelen in de Europese neostijlen, zoals de neo-Franse Louis XV, Louis XVI, Empire…, de neo-Engelse stijlen Chippendale, Queen Anne, Hepplewhite…, de neo-Duitse Biederrmeier, de neo-Vlaams-Spaanse Renaissance stijl.

Aanvullingen, opmerkingen en suggesties zijn steeds welkom.

Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest, danken wij bij voorbaat voor uw constructieve medewerking,

met de meeste hoogachting,

Noël Hostens, Ingenieur-architect,

Onderzoeker De Coene meubeldesign Kortrijk 1900-1975,

Oostnieuwkerksesteenweg 14, 8800 Roeselare

Tel. & Fax:00 32 (0) 51/ 20 88 97; GSM: 00 32 (0) 496/ 259 169;

E-mail: hostens.noel@skynet.be

Website: www.decoeneartvillage.be

P.S.: meer informatie over het onderzoek van het De Coene meubeldesign kan u vinden via “google” ; “yahoo” of “search.msn” door “noel hostens” in te tikken.

Het erfgoed van de designmeubelfirma De Coene uit Kortrijk (1900-1975) wensen we verder in kaart te brengen. Een gedeelte van het onderzoekswerk is nu reeds op de website www.decoeneartvillage.be te zien. De Coene meubelen werden via hun toonzalen van Brussel, Luik, Namen, Antwerpen, Gent en Kortrijk verkocht. Ze zijn te herkennen aan identificaties die soms op de sleutels, de rugzijde van de kasten of de onderkant van de laden zijn aangebracht. Naar schatting is reeds de helft van dit erfgoed geïnventariseerd. In hoofdzaak ontbreken nog gegevens uit de periode 1900-‘25 (art-nouveau, arts and crafts, neo-stijlen) en uit de periode 1925-‘50 (art-deco).  De kennis vervat in het ontwerpen en produceren van deze meubelen (o.a. eetkamers, slaapkamers, bureau’s…) willen we voor de volgende generaties bewaren.

U kan ons helpen door foto’s, tekeningen, toonzaalfoto’s, catalogi, documenten… van De Coene meubelen te mailen, op te sturen, te faxen… naar Hostens Noël, Oostnieuwkerksesteenweg 14, 8800 Roeselare, Telefoon en Fax: 00 32 (0)51/ 20 88 97; GSM: 00 32 (0) 496 259 169; E-mail: hostens.noel@skynet.be

OVERZICHT, De Coenestoelen.

 1. Eetkamer, De Taeye-Vercamer, Stoel, Arts and Crafts/Art Nouveau model, circa 1910.
 2. Eetkamer BRUSSELS II, Résidence Palace, Brussel, Stoel nr 484, Factuur 1924 (twee stoelen nr 484 en vierkante salontafel geleverd aan CONSILIUM Europa).
 3. Eetkamer REMBRANDT, Stoel, Vroeg Art Deco, circa 1927.
 4. Slaapkamer LISETTE, Billiet, Stoel, Vroeg Art Deco, Gent circa 1927.
 5. Slaapkamer BERTHE, De Beuckelaar, Stoel, Hoog Art Deco, Factuur Antwerpen 1936.
 6. Eetkamer HENRI, Mr Abrahams, Stoel, Hoog Art Deco, circa 1935.
 7. Eetkamer WERNER, Mr VanKerckhove, Stoel, Hoog Art Deco, circa 1935.
 8. Eetkamer TENIERS, Hotel-Restaurant José, Simoens-Willems, Stoel nr 904, Hoog Art Deco, Factuur 1937.
 9. Eetkamer FELICIEN, Stoel, Hoog Art Deco, circa 1935.
 10. Restaurant Châlet du Pottelberg/ Châlet de Deurle, Mr Truffaut, Armstoel/Zetel, Hoog Art Deco, circa 1937 (Stukken van Mensen, TV VIER, 2016).
 11. Restaurant Châlet du Pottelberg/ Châlet de Deurle, Mr Truffaut, Tabouret/Bijzetstoeltje, Hoog Art Deco, circa 1937.
 12. Eetkamer JAN/JEAN, Stoel nr 310, laat art deco, circa 1939 en volgende jaren.
 13. Slaapkamer JANINE of JACQUELINE, Stoel Jacqueline nr 325, laat art deco, circa 1939 en volgende jaren.
 14. Eetkamer PARIS, Stoel nr 235, laat art deco, Dejardin, ‘M. Dubois’, Quai Bonaparte, Luik 1948.
 15. Eetkamer PARIS, Armstoel, laat art deco, Dejardin, ‘M. Dubois’, Quai Bonaparte, Luik 1948.
 16. Eetkamer PAUL ’40, Stoel, laat art deco, circa 1940.
 17. Eetkamer VATTEL, Stoel, laat art deco, catalogus M. Weissenbrüch, 1938.
 18. Slaapkamer CLAUDIA, Stoel, neoclassicisme, jaren vijftig.
 19. Santos Palace, Koksijde en De Panne, Stoel, Vandenbulcke 1964.
 20. Santos Palace, Koksijde en De Panne, Stoel, Eero Saarinenvariant van De Coene voor het terras.
 21. Bureau STANDARD, Expo 1958, Stoel nr 371.
 22. Eetkamer RUBENS, Hoog Art Deco Stoel, circa 1932, Vandenbroucke&Vanallemeersch.

Expo 1935 Brussel, De Coenepaviljoen, Zetel, Jules Boone.

Document: Brief van de firma DE COENE van 12 mei 1942 aan de firma BELPAIRE-WYFFELS uit Roeselare.

 

Twee_De_CoeneTentoonstellingen-Hostens_Noël-Roeselare-dinsd6sept-zat10sept2016-ART_STREET51-zat17sept-zond18sept2016-K_TROLLE

Aan Vrienden en Documentalisten van het ‘De Coenemeubeldesign Kortrijk 1900-1975

Geachte,

In september 2016 kan u te Roeselare van twee kleine De Coenetentoonstellingen genieten.

Immers in Roeselare zijn er twee locaties waar allerlei culturele evenementen doorgaan.

-ART-STREET51, gelegen in de H. Consciencestraat 51, www.art-street51.be , recht tegenover een gekend modernistisch herenhuis van architect Huib HOSTE.

-K-TROLLE, gelegen in de Scharestraat 20, www.k-trolle.be .

Met de verantwoordelijken van deze twee culturele instellingen zijn wij tot een samenwerking gekomen om er het De Coenemeubeldesign te laten zien:

van dinsdag 6 tot en met zaterdag 10 september 2016 in ART-STREET51 (di, wo en do van 14 tot 18u30, vrij en zat van 10 tot 19u)

en in K-TROLLE op zaterdag 17 (van 17 tot 22 u) en zondag 18 september 2016 (van 14 tot 22 u).

Gedurende vijf jaar, tussen 1996 en 2001, was in de vitrine van fotograaf Raymond VERBRUGGHE in de Zuidstraat te Roeselare het De Coenemeubeldesign via fotocollages te zien, zie foto in bijlage.

Geert VERCRUYSSE van de Roeselaarse Heemkundige kring heeft, tussen 2001 en 2006, verschillende De Coenetentoonstellingen en -lezingen op film gezet.

Na meer dan tien jaar zal in Roeselare opnieuw kennis kunnen gemaakt worden met het De Coenemeubeldesign-onderzoek van vroeger en met belangrijke vorderingen die sindsdien werden gemaakt in het onderzoek.

Er zullen aquarellen van De Coenemeubelen te zien zijn die door professor Léonce DEKEIJSER van het Sint-Lucas-Instituut te Gent werden gemaakt, dit tussen 2005 en 2015.

In de eerste vijf jaar van het De Coenemeubeldesign-onderzoek hebben ex-medewerkers van de firma De Coene, zoals Jules BOONE, Fred SANDRA, Walter ACCARIN, Gilbert BARTIER… en nog vele anderen, een belangrijke bijdrage geleverd aan dit onderzoek.

Wij hopen u te mogen ontmoeten op deze twee tentoonstellingen. Er zal regelmatig een korte toelichting over de omvang en de kwaliteit van het De Coenemeubeldesign (1900-1975) worden gegeven en over de belangrijke betekenis ervan op heden wereldwijd.

Aanvullingen, opmerkingen en suggesties zijn steeds welkom.

Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest, danken wij bij voorbaat voor uw constructieve medewerking,

met de meeste hoogachting,

Noël Hostens, Ingenieur-architect,

Onderzoeker De Coene meubeldesign Kortrijk 1900-1975,

Oostnieuwkerksesteenweg 14, 8800 Roeselare

Tel. & Fax:00 32 (0) 51/ 20 88 97; GSM: 00 32 (0) 496/ 259 169;

E-mail: hostens.noel@skynet.be

Website: www.decoeneartvillage.be

SCHOTEN-ART DECO EN DE COENE TENTOONSTELLING-APRIL 2016-CATALOGUS-POULAIN (p1)-HENDRICKX(p11)-HOSTENS(p33)-PAUWELS(p45)

Aan Vrienden en Documentalisten van het ‘De Coenemeubeldesign Kortrijk 1900-1975’

Geachte,

Op vrijdag 8 april 2016 werd in Schoten de prachtige Art-Deco en De Coene tentoonstelling door burgemeester Maarten De Veuster plechtig geopend.

Op verschillende websites is deze tentoonstelling, die in de maand april loopt, aangekondigd.

http://schoten.bibliotheek.be/artikel/erfgoedtentoonstellingen-art-deco-en-kunstwerkstede-de-coene

http://www.ccmerksem.be/op-reis-met-de-coene

Foto’s van de De Coenemeubelen zijn op de website van Roel Hendrickx te zien.

http://roelh.zenfolio.com/p48650621/h6708F719#h6708f719

Ook op de website van Ron Clarijs uit Breda zijn art-deco en De Coenemeubelen te bewonderen.

http://www.art-deco1920-1930.nl/

Wij hebben gedurende meer dan twee jaar aan de voorbereiding van de tentoonstelling, wat betreft de art-deco meubelen van de firma De Coene, meegewerkt.

Maar de praktische uitwerking door de curator Harrie Hendrickx, ere-burgemeester van Schoten, in samenwerking met de plaatselijke erfgoedverenigingen, overtreft alle verwachtingen.

Immers de art deco objecten (van Norbert Poulain, Interbellum), de art-deco De Coenemeubelen (Ron Clarijs, Breda), de archiefstukken van de Stichting De Coene vzw (Philippe De Craene), van het Museum van Kortrijk (De Coene 2006), van het Museum van Deinze (Peter Pauwels, Saverys 2014) en de foto’s met uitleg van Roel Hendrickx zijn in ideale omstandigheden te bewonderen.

Bovendien werd een prachtige catalogus uitgegeven.

De Kortrijkse meubelfirma De Coene was gedurende circa 75 jaar actief (1900-1975), onder te verdelen in drie kwarteeuwen die ongeveer met de drie stijlperioden, ART-NOUVEAU, ART-DECO en DESIGN, van de 20ste eeuw overeen komen.

In 2002 had in de districtshuizen van Deurne en Merksem reeds een De Coenetentoonstelling plaats waarin de na-oorlogse De Coeneperiode in Antwerpen (van Moderne Makelij, 1952-1977) werd belicht, wat men ook als de DESIGNperiode (1950-1975) benoemt. Hierin kwamen de Modernistische De Coene-interieurs en de Knollmeubelen (van De Coene) ruimschoots aan bod. Hierover werd in 2002 door de Antwerpse erfgoedcel een catalogus opgemaakt.

Nu worden de schijnwerpers op de tweede belangrijke De Coeneperiode gericht, de ART-DECO (1925-1950), ook het Interbellum genoemd.

Het was dan ook logisch dat curator Harrie Hendrickx op Norbert Poulain een beroep deed om deze art-decoperiode in een ruimer kader te belichten.

Immers door de vzw Interbellum, waarvan Norbert Poulain de bezieler en voorzitter is, wordt reeds meerdere tientallen jaren onderzoek over deze periode verricht.

 

Harrie Hendrickx zelf geeft ons in de catalogus een kijk op een van de prachtigste hoog-art-deco De Coenerealisaties in Antwerpen.

Het was de burgemeester van Antwerpen en minister Frans Van Cauwelaert die in de jaren dertig zijn bureau door De Coene liet inrichten.

De stad Antwerpen liet deze bureaumeubelen in 2013 restaureren en heeft deze een markante plaats in het kantoor van de Schepen van Cultuur van Antwerpen gegeven.

Jozef De Coene had een ruime vriendenkring van kunstenaars, schrijvers, politici, industriëlen… om zich heen.

Met de geschiedenis van deze vriendenkring kan u op de tentoonstelling en in de catalogus kennismaken, dankzij Peter Pauwels, curator van de Albert Saverys tentoonstelling in Deinze van 2014.

Zelf heb ik de tentoongestelde De Coenemeubelen op hun authenticiteit gecontroleerd en deze in hun kunsthistorisch kader geplaatst (pagina 33 tem 44 van de catalogus).

Van de De Coenemeubelen werden prachtige foto’s door Roel Hendrickx gemaakt. Hiervoor ging hij naar Breda bij antiquair en restaurateur Ron Clarijs en naar het stadhuis van Antwerpen bij de schepen van cultuur, Philip Heylen.

Op het allerlaatste ogenblik is ook de prachtige De Coeneslaapkamer van de familie De Beukelaar-Mattheussens uit Antwerpen-Ossendrecht (met cichoreibedrijf) naar Schoten overgebracht.

Deze De Coeneslaapkamer, model JENNY, uit de hoog-art-deco periode (1930-1937), werd door deze familie in de toonzaal van de firma De Coene (uitgebaat door binnenhuisarchitect Germaine Marchal) aan de Komedieplaats 17, aangekocht, toen zij in1936 huwden. De briefwisseling van toen is op de tentoonstelling te zien.

Deze prachtige Art-Deco en De Coene tentoonstelling is voor iedereen een aanrader en gaat door in het kasteel van Schoten (gelegen in een prachtig park in het centrum van Schoten).

Aanvullingen, opmerkingen en suggesties zijn steeds welkom.

Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest, danken wij bij voorbaat voor uw constructieve medewerking

met de meeste hoogachting,

Noël Hostens, Ingenieur-architect,

Onderzoeker De Coene meubeldesign Kortrijk 1900-1975,

Oostnieuwkerksesteenweg 14, 8800 Roeselare

Tel. & Fax:00 32 (0) 51/ 20 88 97; GSM: 00 32 (0) 496/ 259 169;

E-mail: hostens.noel@skynet.be

Website: http://www.decoeneartvillage.be

P.S.: meer informatie over het onderzoek van het De Coene meubeldesign kan u vinden via “google” ; “yahoo” of “search.msn” door “noel hostens” in te tikken.

Het erfgoed van de designmeubelfirma De Coene uit Kortrijk (1900-1975) wensen we verder in kaart te brengen. Een gedeelte van het onderzoekswerk is nu reeds op de website http://www.decoeneartvillage.be te zien. De Coene meubelen werden via hun toonzalen van Brussel, Luik, Namen, Antwerpen, Gent en Kortrijk verkocht. Ze zijn te herkennen aan identificaties die soms op de sleutels, de rugzijde van de kasten of de onderkant van de laden zijn aangebracht. Naar schatting is reeds de helft van dit erfgoed geïnventariseerd. In hoofdzaak ontbreken nog gegevens uit de periode 1900-‘25 (art-nouveau, arts and crafts, neo-stijlen) en uit de periode 1925-‘50 (art-deco).  De kennis vervat in het ontwerpen en produceren van deze meubelen (o.a. eetkamers, slaapkamers, bureau’s…) willen we voor de volgende generaties bewaren.

U kan ons helpen door foto’s, tekeningen, toonzaalfoto’s, catalogi, documenten… van De Coene meubelen te mailen, op te sturen, te faxen… naar Hostens Noël, Oostnieuwkerksesteenweg 14, 8800 Roeselare, Telefoon en Fax: 00 32 (0)51/ 20 88 97; GSM: 00 32 (0) 496 259 169; E-mail: hostens.noel@skynet.be

BIJLAGE:

Schoten-Art_Deco&De_Coene_Tentoonstelling-www_gva_be-Harrie_Hendrickx-Curator

http://www.gva.be/cnt/bljau_02227813/harrie-hendrickx-deelt-passie-voor-kortrijkse-meubelmakers-de-coene

Ereburgemeester curator prestigieuze erfgoedtentoonstelling rond art deco

Harrie Hendrickx deelt passie voor Kortrijkse meubelmakers De Coene

Vandaag om 11:09 door jaa

Harrie Hendrickx, hier met een zelfportret van meubelmaker Jozef De Coene: ereburgemeester wordt curator.

Foto: JAA

Schoten – Harrie Hendrickx heeft de politiek achter zich gelaten en is anno 2016 gepassioneerd door art deco en meer bepaald al het moois dat de Gebroeders De Coene achterlieten. Wat begon met de aankoop van een wandkast, leidt nu tot het curatorschap van een knappe overzichtstentoonstelling over de broers-meubelmakers en hun invloedrijke Kortrijkse Kunstwerkstede.

“Hier staat ze”, wijst Hendrickx naar het fraaie meubel in zijn appartement aan de Sint-Cordulastraat. “Ik kocht de kast 12 jaar geleden bij Ron Clarijs, een Nederlandse meubelrestaurateur gespecialiseerd in art deco. Het was liefde op het eerste gezicht tussen mij en de stijl van de Kortrijkse Kunstwerkstede. Later heb ik mijn collectie De Coene nog kunnen uitbreiden met een tafel, kast en zes stoelen, die verweesd waren achtergelaten in een arbeidershuisje in Brugge.”

Unieke combinatie

“Vooral de unieke en in dit geval zeer geslaagde combinatie tussen kunstenaar- en ondernemerschap maakt het verhaal van De Coene zo bijzonder”, vertelt Hendrickx gepassioneerd. “Jozef De Coene (1875-1950) was een getalenteerd meubelmaker, maar ook kunstenaar en een straffe bedrijfsleider. Hij en zijn vennoten stelden in hun grote meubelfabriek bij het rangeerstation in de West-Vlaamse stad op een bepaald moment liefst 3.000 mensen tewerk. Veel grote kunstenaars uit die tijd waren kind aan huis bij De Coene: Stijn Streuvels, Constant Permeke, Gerard Walschap, Herman Teirlinck, Albert Saverys, James Ensor… “

Op aangeven van Noël Hostens, de architect-ingenieur uit Roeselare die zich de voorbije decennia verdiepte in de nalatenschap van De Coene, ging Harrie Hendrickx de uitdaging aan om rond de in het Antwerpse nu misschien iets minder bekende Gebroeders De Coene een overzichtstentoonstelling op te zetten.

Praktisch

Erfgoedtentoonstelling Kortrijkse Kunstwerkstede De Coene te bezoeken van 8 tot 24 april in het Kasteel Van Schoten, Kasteeldreef 61 in Schoten. Gratis te bezoeken op vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. Op andere dagen met gids te bezoeken voor groepen. Voor meer inlichtingen Lut.roelens@schoten.be of harrie.lydia@telenet.be

Van 22 tot 24 april is er ook in ’t Arsenaal aan de Sint-Cordulastraat een tentoonstelling gewijd aan de art-decokunstenaars en op 24 april is een uitstap voorzien naar het districtshuis van Merksem, dat volledig werd ingericht met meubels van De Coene.

Lees het volledige verhaal zaterdag in Gazet van Antwerpen – editie Noord